array(0) { }
Polityka prywatności Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj
X

A

Aniołowie

Antychryst

Bać się Boga

Badanie Biblii

Biblijne nauki

Dlaczego warto czytać i rozważać Pismo Święte?

Objawia Boga

Pismo święte ukazuje pełny obraz woli Boga. To Słowo Boga, które mówi o Bogu, objawia Boga i wywyższa Boga.

Poznanie dobra i zła

Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. 1 Tm. 6,10

Pokarm dla duszy

Słowo Boże jest manną, która karmi duszę człowieka. Tomasz a`Kempis (por."O naśladowaniu Chrystusa", I,1)

Wiara i przykazanie miłości

Wiara jest matką nas wszystkich, za nią idzie nadzieja, a poprzedza ją miłość do Boga, do Chrystusa i do bliźniego. Jeśli ktoś trwa w tych cnotach, wypełnił przykazanie sprawiedliwości. Ten bowiem, kto ma miłość, daleko jest od każdego grzechu. List św. Polikarpa do Filipian 3:3

Obietnica życia wiecznego

A na tym polega życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, i tego, którego posłałeś – Jezusa Chrystusa. J 17:3

Ponadczasowe mądrości

Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. 2 Tym. 3:16-17

Życiowe zagadnienia w Biblii

Pismo święte - to skarbnica moralnego postępowania w życiu doczesnym i zbiór zawsze aktualnych mądrości życiowych. Biblia jest ponadczasowa. Ówczesne dzieje można odnieść do teraźniejszości. W Słowie Bożym znajdziemy odpowiedź na każdy nasz problem.